نمایش 1 - 10 از 827
سراب روانسر: نیاز روانی بچه های ما، عبارت است از انتقال اثر شش میم. این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگیاش دریافت کرده باشد، میم هفتمش موفقیت است که خود به خود پدید خواهد آمد.
سراب روانسر: حجاب اسلامی به عنوان بخشی از منظومه ی عفت، کارکردها و آثار فراوانی دارد، و اگر حجاب و به تعبیر دقیق تر پوشش اسلامی، با سایر عناصر نظام عفت همراه نشود، غرض و هدف آن محقق نمی گردد.
یادداشت سردبیر
سراب روانسر: خبرنگاران هیچ گاه به بیان موضوغی در رابطه با حرفه ی خود نمی پردازند، اما روز هفدهم مرداد این جسارت را به خبرنگار می دهد تا دست به قلم شود.
به بهانه روز خبرنگار،
سراب روانسر: تا هفدهم مرداد ماه یعنی روز خبرنگار زمان چندانی باقی نمانده و این روز تنها روزی است که خبرنگاران می توانند کانون توجه قرار گیرند
یادداشت میهمان:
سراب روانسر: در فصل تابستان در منطقه روانسر، بارندگی و افزایش پوشش ابر امر غریبی نیست
سراب روانسر:اولین قدم برای جلوگیری از طلاق این است که قبول کنید، مشاجره و مشکلات زیادی در زندگی خود دارید که باید هر چه زودتر حل شوند.
سراب روانسر:نقدی بر انفعال جامعه دانشگاهی و قشر تحصیل کرده ی روانسر در برخورد با مسایل و قضایای پیرامون/ سعید سعادتمند:فعال اجتماعی_رسانه ای
یادداشت میهمان/
موفقیت در زندگی لازمه داشتن دانش بالا، ثروت زیاد، قدرت و مقام اجتماعی نیست. بلکه موفقیت یعنی خود باشیم و نه دیگری.

صفحه‌ها