نمایش 1 - 10 از 822
یادداشت میهمان:
سراب روانسر: در فصل تابستان در منطقه روانسر، بارندگی و افزایش پوشش ابر امر غریبی نیست
سراب روانسر:اولین قدم برای جلوگیری از طلاق این است که قبول کنید، مشاجره و مشکلات زیادی در زندگی خود دارید که باید هر چه زودتر حل شوند.
سراب روانسر:نقدی بر انفعال جامعه دانشگاهی و قشر تحصیل کرده ی روانسر در برخورد با مسایل و قضایای پیرامون/ سعید سعادتمند:فعال اجتماعی_رسانه ای
یادداشت میهمان/
موفقیت در زندگی لازمه داشتن دانش بالا، ثروت زیاد، قدرت و مقام اجتماعی نیست. بلکه موفقیت یعنی خود باشیم و نه دیگری.
یادداشت فعال فرهنگی و رسانه ای
سراب روانسر: برداشتی آزاد از عکس گروهی منتخبان شورای شهر روانسربه قلم خالد محمدی: فعال فرهنگی و رسانه ای
یادداشت میهمان
سراب روانسر:امروزه اطلاعات حرف اول را در پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی می زند
یادداشت سردبیر؛
سراب روانسر: جانبداری افراط گونه ی طرفداران کاندیدا شورای شهر رد پای روانشناسی اجتماعی را در بطن جامعه بیشتر مشخص می کند.
یادداشت فعال فرهنگی،
سراب روانسر:قرار است بیایید سر و سامانی به شهر بدهید و زخم هایی مبلمان و فضای شهری را التیام بخشید نه اینکه از همین ابتدا خود نقشی در آلودگی آن داشته باشید
سراب روانسر: نوجوانان از والدين خويش توقعاتي دارند كه برآورده شدن اين انتظارات، مي تواند نقش مهمي در سلامت روان آنان داشته باشد.

صفحه‌ها