نمایش 1 - 10 از 36
یادداشت: اردشير اردلان- روزنامه نگار
سراب روانسر: قبل از همه استاندارجديد کرمانشاه بخواند کرمانشاه کوه درد است
یادداشت سردبیر
سراب روانسر: خبرنگاران هیچ گاه به بیان موضوغی در رابطه با حرفه ی خود نمی پردازند، اما روز هفدهم مرداد این جسارت را به خبرنگار می دهد تا دست به قلم شود.
سراب روانسر:نقدی بر انفعال جامعه دانشگاهی و قشر تحصیل کرده ی روانسر در برخورد با مسایل و قضایای پیرامون/ سعید سعادتمند:فعال اجتماعی_رسانه ای
یادداشت میهمان/
یادداشت فعال فرهنگی و رسانه ای
سراب روانسر: برداشتی آزاد از عکس گروهی منتخبان شورای شهر روانسربه قلم خالد محمدی: فعال فرهنگی و رسانه ای
یادداشت سردبیر؛
سراب روانسر: جانبداری افراط گونه ی طرفداران کاندیدا شورای شهر رد پای روانشناسی اجتماعی را در بطن جامعه بیشتر مشخص می کند.
یادداشت فعال فرهنگی،
سراب روانسر:قرار است بیایید سر و سامانی به شهر بدهید و زخم هایی مبلمان و فضای شهری را التیام بخشید نه اینکه از همین ابتدا خود نقشی در آلودگی آن داشته باشید
سراب روانسر: نوجوانان از والدين خويش توقعاتي دارند كه برآورده شدن اين انتظارات، مي تواند نقش مهمي در سلامت روان آنان داشته باشد.
یادداشت میهمان/
یادداشت؛
سراب روانسر: زمانی وقت برای ما ارزش داشت،اما الآن تنها چیزی که زیاد شده و البته کم ارزش،واژه ی دیرآشنای وقت می باشد.

صفحه‌ها